Правила прокату

I.         Преамбула

Ці Правила прокату транспортного засобу, разом із Договором прокату автомобіля (далі за текстом – Договір прокату), а також Актом приймання-передачі автомобіля в прокат, актом повернення автомобіля після прокату, описами технічного стану автомобіля до і після прокату, прейскурантом цін, являють собою угоду між Сторонами (Наймодавець і Наймач) щодо передання автомобіля Наймачеві у володіння і користування за плату на певний строк. Договір прокату є договором приєднання. Договір укладається на умовах, визначених у типових формах, встановлених Наймодавцем, шляхом приєднання Наймача до запропонованого договору в цілому (мається на увазі дані Правила прокату, Договір прокату, акти, описи технічного стану автомобіля до та після прокату).

 

II.       У цих Правилах нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

-     договір прокату автомобіля – це письмова домовленість між Наймодавцем, який здійснює підприємницьку діяльність з передання речей у найм та Наймачем (фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа), за умовами якої Наймодавець передає або зобов’язується передати легковий автомобіль у користування Наймачу за плату на певний строк, і який використовується для задоволення побутових невиробничих потреб. Договір прокату є публічним. Договірпрокату є договором приєднання;

-     додаткова угода до договору прокату – це угода, яка продовжує строк дії основного договору, передбачає право Наймача на виїзд за кордон на орендованому транспортному засобі та умови оренди за умов перебування за межами України;

-     наймодавець – це особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, що пов’язана із передання речей у найм;

-     наймач – це громадяни України, іноземці (особи, які не перебувають у громадянстві України і є громадянами (підданими) іншої держави або держав) та особи без громадянства, які в установленому законодавством чи міжнародним договором України порядку в’їхали в Україну та постійно або тимчасово проживають на її території, або тимчасово перебувають в Україні, а також фізичні особи-підприємці чи юридичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку та здійснюють свою підприємницьку діяльність на території України;

-     акт приймання-передачі автомобіля в прокат – це письмовий документ, підписаний Наймодавцем і Наймачем, якійпідтверджує факт передачі автомобіля Наймачу в прокат (далі за текстом – акт приймання-передачі). Акт приймання-передачі містить інформацію про реєстраційні дані автомобіля, що передається в користування, строк прокату, розмір оплати, розмір депозиту (застави), місце та час передання автомобіля, опис технічного стану до прокату.Акт приймання-передачі є невід’ємною частиною договору прокату;

-     акт повернення автомобіля після прокату – письмовий документ, підписаний Наймодавцем і Наймачем, який підтверджує факт повернення автомобіля Наймодавцю післяпрокату (далі за текстом – акт повернення). Акт повернення містить інформацію про місце і час повернення автомобіля, перелік пошкоджень (за наявності), опис технічного стану після прокату. Акт повернення є невід’ємною частиною договору прокату;

-     депозит (застава) – це спосіб забезпечення зобов’язань за договором прокату транспортного засобу, є грошовою сумою, що видається Наймодавцю Наймачем у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання;

-     договір приєднання – це договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору;

-     договір публічний – це договір, в якому одна сторона-підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати надання послуг кожному, хто до неї звернеться;

-     доба– це проміжок часу, що дорівнює 24 (двадцяти чотирьом) годинам. За договором прокату відлік доби (двадцяти чотирьох годин) розпочинається з часу складання сторонами акту приймання-передачі;

-     мінімальнийстрок прокату – найменший проміжок часу, на який Наймодавець може передати у платне користування легковий автомобіль Наймачу. Мінімальний строк прокату становить одну добу;

-     тариф – це вартість послуги користування транспортним засобом певної марки (моделі) за певний строк. Тариф включає в себе страхування, комплектацію автомобіля шинами відповідно до сезону, кілометри пробігу та витрати по утриманню автомобіля у належному технічному стані. Пальне не включається до вартості послуги користування автомобілем. Тарифи на послуги прокату встановлюються у відповідному прейскуранті, затвердженому Наймодавцем. Ціни на прокат можуть переглядатися Наймодавцем в залежності від зміни факторів, які впливають на процес формування ціни на даний вид послуг;

-     транспортний засіб(далі за текстом – автомобіль, транспортний засіб або предмет прокату) – автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більше ніж дев’ять з місцем водія включно;

-     сайт– це відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступний веб-сайт, який належить Наймодавцю, розташований в мережі Інтернет за адресою: prokat.in.ua.

 

III.          Предмет Договору прокату

3.1.         У порядку та на умовах, визначених цими Правилами, Договором прокату автомобіля, Наймодавець передає або зобов’язується передати, а Наймач приймає у строкове платне користування транспортний засіб (далі за текстом – транспортний засіб, автомобіль, предмет прокату). Предметом прокату є обраний Наймачем з наявного у Наймодавця автомобільного парку транспортний засіб марки (моделі), який в повній мірі відповідає вимогам Наймача. Цільове призначення предмета прокату: автомобіль повинен використовуватися Наймачем для задоволення побутових невиробничих потреб. Територія поїздок визначається адміністративно-територіальними межами України (якщо інше не погоджене додатковою угодою), окрім території Луганської і Донецької областей, АР Крим та Чорнобильської зони відчуження.

 

IV.          Порядок передання та повернення предмету прокату. Умови прокату

4.1.         Право користування предметом прокату у Наймача настає після ознайомлення з цими Правилами прокату транспортних засобів, прейскурантом цін, підписання Договору та акту приймання-передачі, що є невід’ємною частиною Договору прокату, а також внесення оплати за весь період прокату і депозиту (застави) як забезпечення виконання зобов’язань по такому договору.

4.2.         Строк прокату, розмір та умови оплати за користування предметом прокату, реєстраційні дані автомобіля, адреса передачі та повернення предмета прокату, розмір депозиту (застави) погоджуються сторонами в акті приймання-передачі. Автомобіль передається Наймачу одразу після підписання договору, акту, здійснення оплати та внесення депозиту (застави) або у інший строк, встановлений сторонами в акті.

4.3.         Місце передання та повернення автомобіля: місто Хмельницький, вул. Зарічанська, буд. 9/1. За попередньою усною домовленістю сторін, автомобіль може бути переданий в прокат або прийнятий післяпрокату в іншому, погодженому Сторонами, місці. В такому випадку, витрати по доставці транспортного засобу до визначеного місця або його повернення, оплачуються Наймачем окремо, що також зазначається в акті. Наймодавець перед укладанням договору прокату погоджує з Наймачем вартість послуги трансферу та вказує її в акті приймання-передачі автомобіля.

4.4.         При переданні автомобіля в прокат Наймодавцем проводиться опис технічного стану автомобіля, наявності комплектуючих, пошкоджень, показників приладів обліку. Справність автомобіля, зовнішній вигляд кузова, комплектація, кількість пального, інші параметри автомобіля, що передається у прокат, повинні бути перевірені Наймачем в присутності Наймодавця та зафіксовані в акті приймання-передачі. Підписанням акту Наймач підтверджує, що отримав у користування автомобіль в належному технічному стані, повністю укомплектованим, з чистим кузовом та салоном, без ознак пошкоджень, окрім тих, що вказані в описі. Після отримання транспортного засобу в прокат претензії з боку Наймача щодо наявних помітних дефектів не приймаються.

4.5.         Автомобіль передається в прокат в чистому вигляді. Наймач зобов’язаний повернути автомобіль по закінченні строку прокату також в чистому вигляді. В іншому випадку, Наймодавець утримає вартість мийки автомобіля із суми депозиту (застави), а акт повернення автомобіля буде підписаний Наймодавцем після здійснення мийки автомобіля та огляду на предмет можливої наявності дрібних пошкоджень та/або подряпин. Кількість пального у баку при поверненні повинна співпадати із кількістю при прийманні автомобіля в прокат (допустима похибка в межах5%).

4.6.         Документи, які необхідні для укладання договору прокату: посвідчення водія, документ, що посвідчує особу, довідка з реєстраційним номером облікової картки платника податків (ідентифікаційний код),  у випадку, якщо такий присвоювався.

4.6.1.          для громадян України:

- паспорт громадянина України;

- довідка з реєстраційним номером облікової картки платника податків (ідентифікаційний код). У випадку, якщо особа через свої релігійні чи інші переконання відмовилась відприйняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, такими особами подається паспорт з відповідною відміткою.

4.6.2. для іноземців та осіб без громадянства

документ, що посвідчує особу (один з документів): паспортний документ іноземця – документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, надає право на в’їзд або виїзд з держави і визнається Україною.

4.6.3. для наймачів-юридичних осіб чи фізичних осіб-підприємців:

- наказ про призначення керівником юридичної особи або належно засвідчена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- довіреність для представника, видана уповноваженим органом юридичної особи.

4.6.4. Пред’явлення посвідчення водія є обов’язковим для всіх Наймачів.

4.7.Наймодавець залишає за собою право відмовити особі, яка звернулась за послугою прокату, у випадку не надання документу з вищевказаного переліку, або якщо у наданих документах виявлені ознаки їхпідробки. Також Наймодавець відмовляє Наймачу в укладенні договору, якщо Наймач вчинив правопорушення, за яке передбачено накладення адміністративного стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом.

4.8. Наймачем може бути особа, що досягла 23-річного віку, має дійсне посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії і стаж водіння не менше 2-х років.

4.9. Повернення автомобіля Наймодавцю здійснюється після закінчення строку прокату у місці, вказаному в акті. У випадку затримання Наймачем повернення предмету прокату більше, ніж на 2 години без поважних причин, наступна доба враховується повністю і оплачується Наймачем відповідно до тарифу, вказаного в акті приймання-передачі транспортного засобу.

 

V.       Депозит (застава). Умови забезпечення виконання зобов’язань за договором прокату

5.1.         В силу депозиту (застави) Наймодавець має право у разі невиконання Наймачем зобов’язання, забезпеченого депозитом (заставою), одержати компенсацію за рахунок внесених Наймачем в якості застави грошових коштів.

5.2.         Предмет депозиту (застави): грошові кошти Наймача. Строком депозиту (застави) є строк фактичного користування автомобілем, визначений в акті приймання-передачі до договору прокату, за умови врахування особливостей роботи банківських установ (в разі оплати безготівковим розрахунком), клієнтами яких є Сторони, та стану предмета прокату.

5.3.         Депозитом (заставою) забезпечується зобов’язання Наймача перед Наймодавцем по договору прокату, а саме:

-по оплаті послуг користування автомобілем (у випадку прострочення повернення автомобіля або продовження строку користування автомобілем за умови повідомлення Наймодавця і за його згодою, плата за користування автомобілем утримується із суми застави, але не більше, ніж за 1 (одну) добу; наступний період користування автомобілем оплачується в загальному порядку, при цьому Наймач здійснює доплату депозиту (застави) з метою відновлення її в первісному розмірі);

-по поверненню автомобіля після прокату в стані, в якому автомобіль був переданий в користування з урахуванням нормального зносу випадку повернення Наймачем автомобіля ізпошкодженнями, або при втраті комплектуючих, додаткового обладнання або документації на автомобіль, вартість відновлення стану автомобіля чи відновлення (отримання) документів, утримується із суми депозиту (застави). Якщо вартість відновлення стану транспортного засобу до такого, в якому він передавався Наймачу, буде вищою, ніж розмір депозиту (застави), то Наймач доплачує суму, якої недостає).

5.4.         Депозит (застава) вноситься Наймачем Наймодавцю під час укладання договору прокату в грошовому вигляді у формі, погодженій Сторонами (готівкова або безготівкова форма). Депозит (застава) являє собою фіксовану грошову суму, розмір якої залежить від марки обраного автомобіля. Безготівкова форма застави передбачає блокування визначеної грошової суми на банківській картці Наймача за його згодою на строк фактичного користування автомобілем (преавторизація). Після повернення автомобіля та виконання всіх обов’язків по договору прокату з боку Наймача, Наймодавець здійснює розблокування грошових коштів на суму преавторизації у відповідності до правил, встановлених банком Наймодавця. Депозит (застава) також може бути внесений в готівковій формі безпосередньо Наймодавцю. Юридичні особи суму застави перераховують на поточний рахунок Наймодавця. Після закінчення строку прокату і повернення автомобіля, а також виконання Наймачем всіх умов договору сума депозиту (застави) повертається останньому в день повернення автомобіля у спосіб, яким такий депозит (застава) були внесені.

5.5.         Депозит (застава) не повертається (або повертається частково) у наступних випадках: відмови Наймача компенсувати завдані внаслідок користування автомобілем збитки (в т.ч. втрата комплектуючих, документів на автомобіль); у випадку неповідомлення про втрату чи пошкодження предмету прокату; у випадку передання автомобіля третім особам без згоди Наймодавця; у випадку, якщо сума страхової виплати менша, ніж розмір заподіяних збитків; за затримку внесення плати за користування автомобілем; у випадку зміни Наймачем зовнішнього вигляду транспортного засобу, зняття розпізнавальних позначок Наймодавця, додавання власних декоративних елементів на кузові чи в салоні транспортного засобу, а також з інших підстав, вказаних у договорі прокату чи таких, що випливають із звичаїв ділового обороту.

 

VI.          Оплата. Порядок розрахунків

6.1.         Вартість послуг прокату визначається, виходячи із тарифів, затверджених Наймодавцем на момент укладення Договору згідно із Прейскурантом цін. Тарифи є доступними для загального ознайомлення, зокрема, на сайті Наймодавця. Тарифи на прокат автомобіля включають в себе страхування, комплектацію автомобіля шинами відповідно до сезону, кілометри пробігу та витрати по утриманню автомобіля у належному технічному стані. Загальна вартість послуг визначається в акті приймання-передачі автомобіля. Наймачу за додаткову оплату може передаватися в користування GPS-навігатор, дитяче сидіння.

6.2.         При передачі автомобіля Наймачу останній вносить повну передоплату послуг прокату автомобіля за погоджений строк, а також депозит (заставу) в розмірі, передбаченому в акті приймання-передачі.

6.3.         Оплата може відбуватися в готівковій або безготівковій формі.

 

VII.              Права та обов’язки Наймача

7.1.                Права Наймача:

7.1.1.          Наймач має право використовувати автомобіль цілодобово, тільки на території України, якщо інше не вказано у додатковій угоді (право перетину кордону) у відповідності до умов, викладених у Договорі прокату. Пробіг автомобіля на добу обмежується 250 км.;

7.1.2.          Наймач не має права передавати автомобіль в піднайом, передавати автомобіль третім особам, без письмової згоди Наймодавця;

7.1.3.          Наймач має право відмовитись від договору прокату і повернути автомобіль Наймодавцеві у будь-який час (в межах робочого часу наймодавця), попередивши при цьому Наймодавця не менше, ніж за 24 (двадцяти чотири) години до фактичного повернення предмету прокату.

7.1.4.          Наймач має право на отримання від Наймодавця повної інформації стосовно умов прокату та технічної експлуатації автомобіля.

7.2.         Обов’язки Наймача:

7.2.1.          Наймач зобов’язаний прийняти автомобіль по акту приймання-передачі в термін, обумовлений сторонами Договору прокату, перевірити загальний стан предмета прокату і попередити Наймодавця про виявлені дефекти, повернути предмет прокату по закінченню строку, вказаному в акті приймання-передачі, в стані та комплектності, в якому автомобіль був прийнятий (із врахуванням нормального зносу). Якщо Наймач у момент передання автомобіля у його володіння не перевірить його справність, предмет прокату вважається таким, що переданий у належному стані.

7.2.2.          Наймач зобов’язаний оплатити користування предметом прокату своєчасно та у повному обсязі, а також внести депозит (заставу).

7.2.3.          Наймач зобов’язаний використовувати предмет прокату за цільовим призначенням, тобто виключно для задоволення побутових невиробничих цілей:не використовувати у спортивних змаганнях, для буксирування будь-яких інших автомобілів чи пересування з причепом, в якості таксі, для тест-драйву, а також для навчання, не використовувати на дорогах, які не мають твердого покриття.

7.2.4.          Наймач зобов’язаний не допускати управління автомобілем в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, або у хворобливому стані, при перевтомі, а також під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції та уваги. Куріння в салоні автомобіля категорично заборонено.

7.2.5.          Наймач несе витрати, пов’язані з експлуатацією автомобіля та щоденним підтриманням його в робочому стані (мийка автомобіля, заправка паливом, заправка рідиною для омивання скла, підкачка шин, балансування коліс, стоянка та інше). Наймач зобов’язаний використовувати пальне належного виду та високої якості.

7.2.6.          Наймач зобов’язаний забезпечити збереження автомобіля з моменту його отримання і до моменту його повернення Наймодавцю.

7.2.7.          Наймач зобов’язаний негайно повідомити Наймодавця (не пізніше однієї години з моменту виявлення факту) про втрату чи пошкодження предмета прокату, і діяти в таких випадках у відповідності з діючим законодавством України, Договором прокату та вказівками, отриманими від Наймодавця. У випадку виявлення технічних несправностей під час користування – також повідомити про це Наймодавця. У випадку пошкодження предмета прокату Наймачу забороняється без згоди Наймодавця проводити розбирання та/або ремонт автомобіля, також змінювати конструкцію автомобіля та параметри виробника, крім робіт пов’язаних з необхідністю для його транспортування. Наймачу забороняється робити тюнінг (внутрішній, зовнішній, технічний) автомобіля. У випадку порушення цієї умови, Наймач компенсує завдані Наймодавцю збитки (неякісний ремонт, зняття елементів тюнінгу).

7.2.8.          Наймач зобов’язаний у випадку продовження користування автомобілем повідомити про це Наймодавця не пізніше однієї доби до закінчення діючого Договору, узгодити новий строк користування предметом прокату та поновити відповідні документи, а також своєчасно оплатити користування предметом прокату на новий строк. У випадку несвоєчасного повідомлення Наймач не має переважного права на подальший прокат автомобіля. Наймодавець в такому випадку має право надати в прокат інший автомобіль або відмовити в продовженні послуги прокату автомобіля.

7.2.9.          Наймач зобов’язаний повідомити про дострокове повернення предмета прокату та розірвання Договору у робочий час Наймодавця, в строк, визначений п. 7.1.3. Плата за прокат автомобіля, що сплачена Наймачем за весь строк договору, перераховується  і повертається в сумі відповідно до тривалості фактичного користування автомобілем з утриманням 30 (тридцяти) відсотків від суми повернення або перерахунок здійснюється, виходячи з ціни добового прокату, яка встановлена Наймодавцем для періоду, впродовж якого Наймач фактично користувався автомобілем, з урахуванням діючого курсу долара США до гривні на дату перерахунку. Оплачена та невикористана сума за дні прокату при достроковому поверненні автомобіля повертається Наймачу з утриманням відповідної суми перерахунку з суми повернення.

7.2.10.      Наймач зобов’язується неухильно дотримуватись правил дорожнього руху України, а також передбаченого швидкісного режиму.

7.2.11.      По закінченню дії Договору Наймач зобов’язаний повернути автомобіль у чистому вигляді з кількістю палива в паливному баку, рівною кількості при прийманні автомобіля (допустима похибка в межах 5 %). Автомобіль повертається в справному технічному стані з врахуванням нормального зносу, який виник в період експлуатації. Під нормальним зносом автомобіля розуміється зменшення вартості автомобіля, природний знос окремих вузлів та агрегатів, за період знаходження автомобіля у користуванні Наймача, при умові належної експлуатації автомобіля, що виключає випадки, які спричинили незапланований ремонт чи відновлення автомобіля.

7.2.12.            Наймачу забороняється використовувати автомобіль на тимчасово окупованій території України: сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також території проведення ООС (Луганська і Донецька області), та Чорнобильській зоні відчуження – далі за текстом території.

 

VIII.           Права та обов’язки Наймодавця

8.1.         Права Наймодавця:

8.1.1.          Наймодавець має право на відшкодування збитків від Наймача у випадку повернення автомобіля в неповній комплектності, при пошкодженні компонентів (складових частин) автомобіля, також втрати документації (а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, оригіналу полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВВТЗ), ін. документів) на автомобіль, або повернення автомобіля з пошкодженим обладнанням, в розмірі суми, необхідної для відновлення комплектності, стану автомобіля. Перелік пошкоджень (втрат) зазначається акті приймання-передачі автомобіля. Наймач зобов’язаний відшкодувати їхпри поверненні автомобіля, в іншому випадку, сума компенсації утримується із суми депозиту(застави).  Наймодавець має право розірвати Договір прокату в односторонньому порядку та вимагати повернення автомобіля у випадку, якщо Наймач порушує правила експлуатації автомобіля, не оплатив користування автомобілем, не дотримується умов Договору, перебуває за межами дозволеної території, у випадку повідомлення недостовірних даних про себе при укладанні Договору прокату, а також з інших підстав, що є істотними і можуть спричинити в майбутньому збиток для Наймодавця. В такому випадку Наймодавець або уповноважені ним особи в односторонньому порядку без будь-якого попереднього повідомлення, має право вилучити предмет прокату незалежно від його місця знаходження. Депозит (застава) та сума за невикористані дні прокату в даному випадку Наймачу не повертаються.

8.1.2.          Наймодавець має право відмовити Наймачу в продовженні Договору.

8.2.         Обов’язки Наймодавця:

8.2.1.          Наймодавець зобов’язується передати Наймачу автомобіль в технічно справному стані, з відповідними документами на право користування ним. Факт передачі і стан автомобіля зазначається в акті приймання-передачі. Наймодавець зобов’язується надавати Наймачу повну та достовірну інформацію щодо умов прокату, стану автомобіля, а також іншу інформацію, що стосується предмета прокату, його технічної експлуатації.

8.2.2.          Наймодавець зобов’язаний проводити технічне обслуговування, необхідні ремонтні роботи, регулярні технічні огляди предмета прокату за свій рахунок, якщо не доведе, що пошкодження предмета прокату сталося з вини Наймача.

8.2.3.          При виявленні непридатності предмета прокату до експлуатації не з вини Наймача, Наймодавець зобов’язується здійснити його заміну на інший автомобіль по класу та вартості, не нижче, ніж предмет прокату.

8.2.4.          Наймодавець зобов’язаний до передачі предмета прокату Наймачеві застрахувати цивільно-правову відповідальності власників транспортних засобів в порядку, встановленому чинним законодавством України. Автомобілі, що передаються в прокат, застраховані.

8.2.5.          Після повернення автомобіля та належного виконання Наймачем всіх умов договору прокату, Наймодавець зобов’язується повернути депозит (заставу) Наймачу у спосіб, яким депозит (застава) була внесена.

 

IX.          Відповідальність Сторін

9.1.         Наймач за власний рахунок і в повному обсязі несе витрати, пов’язані зі шкодою, заподіяною його життю і здоров’ю, а також життю і здоров’ю пасажирів, що знаходилися в автомобілі в період дії Договору прокату, а також за збиток, нанесений їх багажу.

9.2.         У випадку прострочення внесення плати за користування предметом прокату Наймач зобов’язаний сплатити Наймодавцю пеню в розмірі 10 (десяти) % вартості добового прокату транспортного засобу за кожний день прострочення. Пеня нараховується з наступної неоплаченої доби.

9.3.         Наймач несе повну матеріальну відповідальність перед Наймодавцем за будь-який збиток, заподіяний предмету прокату у випадках, встановлених цими Правилами і договором прокату. Під збитками розуміються втрати, яких Наймодавець зазнав у зв’язку зі знищенням, викраденням або пошкодженням предмету прокату або його окремих частин (деталей, комплектуючих), а також витрати, які Наймодавець мусить зробити для відновлення свого порушеного права. До збитків також відносяться доходи, які Наймодавець міг би реально одержати за звичайних обставин, якби його право не було порушено. Протиправність поведінки Наймача (винні дії) полягає в порушенні обов’язків, передбачених цими Правилами прокату транспортних засобів Договором прокату, порушенні Правил дорожнього руху, що призвели до дорожньо-транспортної пригоди, та умов договору страхування транспортного засобу. Порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання). Якщо внаслідок дій Наймача, що призвели до збитків (у вигляді пошкодження автомобіля внаслідок ДТП, дій третіх осіб, викрадення, пожежі тощо), і при обов’язковій умові дотримання і виконання всіх умов договору прокату, Наймач несе відповідальність у розмірі суми депозиту (застави) і штрафу, який дорівнює 5 (п’яти) відсоткам від ринкової вартості пошкодженого транспортного засобу на дату події. Якщо внаслідок дій Наймача, що призвели до збитків (у вигляді пошкодження автомобіля внаслідок ДТП, дій третіх осіб, викрадення, пожежі тощо), розмір яких не перевищує 50 (п’ятдесят) відсотків від вартості автомобіля, і при обов’язковій умові дотримання і виконання всіх умов договору прокату, Наймач несе відповідальність у розмірі суми депозиту (застави) та 3 (трьом) відсоткам від ринкової вартості пошкодженого транспортного засобу на дату події.

9.4.         У разі завдання шкоди предмету прокату внаслідок порушення правил його експлуатації чи інших умисних або ненавмисних дійНаймача, втрати комплектуючих чи додаткового устаткування, ушкодження, що викликані неякісними паливо-мастильними матеріалами і рідинами, ушкодження покришок і колісних дисків, та інших вузлів і агрегатів предмета прокату, Наймач відшкодовує Наймодавцю заподіяну цими діями шкоду в повному обсязі. Розмір компенсацій за втрату (пошкодження) комплектуючих елементів автомобіля зазначається в акті приймання-передачі і підлягає оплаті в день повернення автомобіля. Вказана сума або оплачується Наймачем окремо, або вираховується із суми депозиту (застави), якщо розмір збитків не перевищує таку суму.

9.5.         У випадку, якщо Наймач не повідомив Наймодавця у встановлений строк про подію ДТП або інший страховий випадок (викрадення, дії третіх осіб, інше), що стало наслідком отримання відмови страхової компанії здійснити виплату, або у випадках керування автомобілем в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, керування особою, що не визначена договором і не має посвідчення водія, при грубому порушенні Наймачем Правил дорожнього руху чи використання автомобіля не за цільовим призначенням, що також стало причиною відмови страхової компанії здійснити виплату, такий Наймач несе повну матеріальну відповідальність у розмірі заподіяних збитків.

9.6.         Наймач, з вини якого, предмет прокату знаходиться в ремонті, зобов’язується за вимогою Наймодавця відшкодувати останньому упущену вигоду, яка визначається сумою плати за користування автомобілем за кожну добу знаходження предмета прокату в ремонті. Витрати Наймодавця на транспортування автомобіля до СТО або в інше, вказане Наймодавцем місце, несе Наймач.

9.7.         У випадку настання ДТП, крадіжки та/або протиправних дій третіх осіб щодо автомобіля, Наймач повинен негайно протягом 1 (однієї) години повідомити про це Наймодавця, та у строк не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту настання такої події надати Наймодавцю оригінали отриманих у відповідних державних органах документів, що підтверджують настання такої події, а саме: первинну довідку про подію ДТП, або довідку підрозділу поліції про крадіжку автомобіля, або довідку від правоохоронних органів про інші протиправні дії щодо автомобіля, які є необхідними для отримання Наймодавцем страхового відшкодування, та заповнити заяву з вказівками обставин, що відбулися.

9.8.         Розмір збитку, нанесений предмету прокату оцінюється на СТО Наймодавця за розцінками спеціалізованих станцій. У випадку незгоди Наймача з сумою нанесених збитків, він звертається до експертної установи для визначення розміру збитків за власний рахунок. У випадку поломки автомобіля внаслідок ДТП, інших подій, що спричинили неможливість керування транспортним засобом, Наймач в обов’язковому порядку повідомляє Наймодавця про цей факт та отримує від останнього інструкції щодо плану дій, які є обов’язковими до виконання.

9.9.         Наймач несе відповідальність за порушення Правил дорожнього руху та сплачує відповідні штрафи. Порушення Наймачем правил дорожнього руху, які зафіксовані в автоматичному режимі протягом строку, який припадає на період дії договору прокату з таким Наймачем, підлягає оплатіпорушником разом з усіма нарахованими штрафними санкціями. Наймодавець у випадку отримання постанови про адміністративне правопорушення передає відповідні дані Наймача разом із договором прокату для вирішення питання про накладення штрафу на порушника, а також проводить всі необхідні дії по доведенню факту, що в момент правопорушення автомобілем керував Наймач. У випадку оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі, Наймач зобов’язаний передати в день повернення автомобіля відповідні протоколи Наймодавцю та сплатити штраф. Наймач зобов’язаний не перевищувати швидкісний режим руху понад встановлену ПДР межу.

9.10.     Якщо Наймач своєчасно не виконує обов’язки щодо повернення предмета прокату після закінчення строку дії Договору або його дострокового розірвання, більше, ніж 1(одну) добу, він зобов’язаний сплатити Наймодавцю неустойку у розмірі подвійної плати за користування предметом прокату за весь час прострочення.

9.11.     У випадку закінчення строку прокату та неповідомлення Наймачем про місцезнаходження автомобіля Наймодавець має право заявити про викрадення автомобіля до компетентних органів.

9.12.     Для захисту від незаконного заволодіння та несанкціонованого виїзду за межі дозволеної території, автомобіль обладнано системою GPS моніторингу.

9.13.     У випадку порушення Наймачем умови щодо перебування предмету прокату на територіях, визначених п.п. 3.1., 7.2.13 цих Правил, Наймодавець без будь-яких попереджень має право достроково в односторонньому порядку розірвати договір прокату та негайно повернути автомобіль. При цьому, Наймачу не повертаються суми за невикористані дні прокату та сума депозиту (застави). Наймач також зобов’язується відшкодувати всі інші збитки, які виникли у Наймодавця в зв’язку із порушенням Наймачем умови щодо перебування предмету прокату на вказаній території.

 

X.       Інші умови

10.1.            Усі суперечки, які виникають між Сторонами в ході виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди спір вирішується відповідно до діючого законодавства України в суді.

10.2.            Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до Договору прокату є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками сторін.

10.3.            У випадку, якщо внаслідок форс-мажорних обставин сторона договору не може виконувати або затримує виконання будь-яких своїх зобов’язань, вона негайно інформує про це іншу сторону та по можливості надає відповідні докази. Сторона повідомляє про приблизний строк, протягом якого виконання своїх зобов’язань договору такою стороною буде неможливе або відстрочене. Сторона, яка зазнала впливу таких форс-мажорних обставин, звільняється від відповідальності перед іншою стороною за невиконання або відстрочення у виконанні своїх зобов’язань по договору.

10.4.            Сторони підписанням договору прокату підтверджують, що між ними досягнута згода щодо всіх істотних умов договору прокату автомобіля. Сторони, а також уповноважені представники сторін, повністю усвідомлюють зміст цих Правил і договору прокату, поняття, умови, погоджуються із ними та повністю усвідомлюють значення та наслідки своїх дій.

 

XI.          Згода суб’єкта персональних даних

11.1.            Своїм підписом у договорі Наймач дає свою згоду на обробку своїх персональних даних (мета обробки: договірні відносини). Обробка включає, але не обмежується: одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, знищення, знеособлення, передача, поширення, блокування а також будь-які інші дії, пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети. Наймач дає свою згоду на обробку наступних персональних даних: прізвище, ім’я,по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, адреса, громадянство, контактна інформація (домашня(і) адреса(и), номери домашнього і мобільного телефонів, адреса електронної пошти та інше, фотографії; відомості, що містяться в документах, що посвідчують особу, в тому числі паспортні дані, податковий номер, фотокопії паспортів, водійських посвідчень, службових посвідчень, інших особистих документів, будь-які інші персональні дані та відомості, які добровільно надаються Наймачем при заповненні анкет, а також дані, які можуть знадобитися Наймодавцю у зв’язку із реалізацією мети обробки персональних даних.